ความปลอดภัยสูงขึ้นผ่าน IoT
การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือทั้งหมด

ML-10B

TL-40B

DL-30B

SL-70B
TimeTec Security App
สมาร์ทโฟน Acess
เรียนรู้เพิ่มเติม
 
  การจัดการการเข้าถึงผู้ใช้อย่างง่าย
  การจัดการสัญญาณเตือนจากสมาร์ทโฟน
  การจัดการการเฝ้าระวังทำได้ง่าย
  คีย์การเข้าถึงชั่วคราว
  ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย Bluetooth
  แอพพลิเคชันทั้งหมดในหนึ่งเดียวสำหรับความปลอดภัยในสถานที่ของคุณ
กล้องสมาร์ท
การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือทั้งหมด

E16S

E17S
© 2017 TimeTec เมฆ Sdn.Bhd สงวนลิขสิทธิ์.
>>